Matematiğin Hayatımızdaki Yeri

     Genel olarak öğrenciler matematik dersinden çekinirler. Kimi öğrenciler sadece sınıf geçme amaçlı matematik öğrenirler. Dersi sevmedikleri için, dersten uzaklaşırlar ve matematiği öğrenemeden sadece bi yeterlilik göstermeye çalışırlar. Bunu yaparken de genel olarak kopyaya başvururar.

       Ancak öğrencilerin yanıldıkları en büyük yer burasıdır.Çünkü matematiği sadece okul hayatı boyunca değil; tüm hayatı boyunca  kullanacaktır. Öğrenci bir bakkal dahi olsa; belki 300 gram peynirin ne kadar olduğunu hesaplamak için yine matematiği kullanacaktır.Aslında öğrencilerin bu şekilde matematiğe önyargı ile yaklaşmasının en büyük etmeni yine bizler yani matematik öğretmenleri.Öğretmenler, sadece programı yetiştirmek için öğrencileri ilk defa gördükleri konuları öğretmek için zorlarsa , öğrenci ister istemez dersten uzaklaşacaktır.

      Yapılan bu yanlışı düzeltmek için öncelikle yine biz,  yani matematik öğretmenleri o öğrencileri içinde bulunduğu bu yanılgının dışarısına çıkarmalı; matematik konusundaki bu önyargıyı ortadan kaldırmalıyız.Bunun için öncelikle matematiğin  sadece o derste öğrendiklerinden ibaret olmadığını ve hayatları boyunca kullanacakları bir matematik bilgisine ulaşmaları gerektiği bilincini öğrenciye kavratmak gerekir.

     Ayrıca öğrenciye sadece bir konuyu anlatıp, 1-2 örnek çözme ile de matematik öğretilemez.öğretmen sınıfta bir lider edası ile öğrenciye soru tiplerini, soru çözümündeki basit yöntemleri tek tek açıklamalıdır. Bunu yapma sebebi olarak şimdiki sınav sistemi söylenebilir. Öyle bir sınav sistemi ki öğrencinin  mükemmele en yakın noktada bulunmak için soru tiplerini bilmesi gerekir. İşte baştan bu yana yazdığımız öğretmen davranışı, önyargı , sınav sistemi gibi etmenleri saf dışı etmeliyiz ki matematiği öğretebilelim ....

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !